Daily Photo 3


Четвъртата снимка. Защо талпата? Защото, какво по-хубаво от 4-5 часа свирене на любима музика?

*по-късно ще се занимавам с нивата на контраста.

Leave a Reply