Daily Photo 3


Четвъртата снимка. Защо талпата? Защото, какво по-хубаво от 4-5 часа свирене на любима музика?

*по-късно ще се занимавам с нивата на контраста.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.