Daily Photo 3

Четвъртата снимка. Защо талпата? Защото, какво по-хубаво от 4-5 часа свирене на любима музика? *по-късно ще се занимавам с нивата на контраста.