blog.

Almost there.

Category: Dorky

  • Aftermove

    Всичкото хубаво, ама забравих да си преместя картинките, снимките и другите файлове тук. *ashamed face* Има да си редактирам…

  • Ископуваме грамотнос

    Снимано на вратата на едно магазинче във В. Търново.