Daily Photo 19

Греяна ракия в неподходяща чаша. С това се лекувам в момента.