blog.

Almost there.

Day: January 20, 2010

  • Daily Photo 19

    Греяна ракия в неподходяща чаша. С това се лекувам в момента.