2009-10-26

Миналата седмица (петък и събота) бях в Плевен. Напихме се лошо. Снимките (, на които съм аз) не стават за гледане. Ходих в музея. Никога музей не ми е харесвал толкова. Голяма двуетажна сграда с тонове интересни неща и много писания. Трябва да си купя нови струни. Сегашните звучат като черва. Съмнявам се да е… Continue reading 2009-10-26